Turvaa kotisi paloturvallisuus

Suurin osa kotien tulipaloista voitaisiin välttää ennakoimalla ja tekemällä säännöllisiä tarkastuksia. Oikeanlaiset paloturvallisuutta tukevat laitteet ja palon pysäyttämiseksi varattavat tuotteet auttaisivat palon ottamisessa haltuun jo alkuvaiheessa. Kodin paloturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu asukkaiden vastuulle. Pelastuslaitoksilta voi pyytää tietoa ja neuvoja turvallisuuden takaamiseksi.

Koteihin on hankittava riittävä määrä palovaroittimia ja niiden toimintakunto on tarkistettava ajoittain. Palovaroittimia on oltava jokaisessa kerroksessa vähintään yksi, mutta eri huoneisiin, kuten makuhuoneisiin ja ylimpien kerrosten eteisosioihin, on suositeltavaa sijoittaa erilliset varoittimet. TUKES vastaa Suomessa myytävien palovaroittimien laadusta ja turvallisuudesta. Asukkaiden tulee itse testata varoittimet kuukauden välein ja varmistaa, että niissä on toimivat patterit.

Kotiin on hyvä hankkia sammutuspeitteitä ja käsisammuttimia, joiden sijoittelu kannattaa suunnitella tarkkaan. Kaikkien taloudessa asuvien aikuisten kanssa tulee harjoitella niiden käyttöä ja jokaisen tulee tietää, missä välineistö sijaitsee ja kuinka se otetaan nopeasti käyttöön. Nykyiset kodit poikkeavat entisistä melkoisesti materiaalien vuoksi: kotien tekstiili- ja tavaramäärä on lisääntynyt vuosien varrella. Aiemmin käytettiin enemmän luonnonmateriaaleja, kuten puuta ja puuvillaa. Nykyisin kodeissa on yhä enemmän muovia ja tekokuituja, jotka syttyvät luonnontuotteita huomattavasti herkemmin.

Myös elektroniikan suosion kasvu on tuonut uusia mahdollisia tulipalon alkupisteitä kotitalouksiimme. Hetki palon alkamisesta sen valloilleen pääsyyn on lyhyt ja toiminnan on oltava nopeaa. Jokaisen tulee kuitenkin muistaa, että tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen, eikä omaa turvallisuutta tule vaarantaa uhkarohkeilla pelastusyrityksillä. Näkyvälle paikalle ja puhelimien muistiin on hyvä laittaa talteen hätänumero sekä pelastuslaitoksen numero, jotta ne ovat helposti löydettävissä tarvittaessa. Paloturvalliset reitit ulos on hyvä tarkastaa kaikkien asukkaiden kesken, kuten myös selvittää mahdolliset muutokset rakennustöiden tai remonttien jälkeen.