Sähkölaitteiden turvallisuus


Sähkö kuuluu oleellisena osana kotitalouksiimme nykyisin ja sähkölaitteiden kanssa tulee aina olla varovainen. Suurempia sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan alan ammattilaiset. Sulakkeiden ja lamppujen vaihdon asukkaat voivat toki itsekin tehdä, mutta jokaisen on hyvä tutustua laitteen käyttöohjeisiin tarkoin ennen käyttöä. Sähkölaitteiden kuntoa tulee tarkkailla. Vanhat laitteet voivat olla vaarallisia ja ne ovat usein myös melkoisia sähkösyöppöjä. Muista myös, että pistorasioiden roikkuvat johdot tai ulkokäyttöön sopimattomat laitteet saattavat olla hengenvaarallisia.Sähkölaitteet ja vesi ovat erityisen vaarallinen yhdistelmä, ja suihkutiloissa sekä keittiössä vaaditaankin erityistä tarkkaavaisuutta niiden käytössä. Muista, ettei esimerkiksi hiustenkuivaajaa tai kakkuvatkainta kannata sijoittaa lähelle vesialtaita. Johto on myös hyvä irrottaa seinästä heti näiden käytön jälkeen. Rikkonaisen sähkölaitteen käyttö on lopetettava heti: laitteesta tulevat oudot hajut tai äänet ovat merkkejä sen viallisuudesta.Monista sähkölaitteista kannattaa niiden käytämättömänä ollessa sammuttaa virta kokonaan, varsinkin lähdettäessä pidemmäksi aikaa matkoille. Kotoa lähdettäessä on hyvä tarkistaa hellat, kahvinkeittimet ja muut yleisessä käytössä olevat laitteet. Sähkölaitteiden sijoittelu on tärkeää: esimerkiksi ilman tulee saada kiertää vapaasti jääkaapin takana. Monet vempaimet, kuten TV ja jääkaappi ovat pölynkerääjiä, joista pöly tulee putsata ajoittain käyttöhäiriöiden välttämiseksi.